ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี บัตรเครดิต
บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด  ธ.กรุงเทพ
 ธ.กรุงไทย
 ธ.กสิกรไทย
 ธ.ไทยพาณิชย์
ราชวัตร
ราชวัตร
ราชวัตร
ราชวัตร
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
146-4-09655-9
473-0-09315-1
722-2-32941-2
130-2-22890-2
ดาวน์โหลด
บริษัท กมลประกันภัย จำกัด  ธ.กรุงไทย
 ธ.กรุงศรีอยุธยา
 ธ.ไทยพาณิชย์
เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ
เมืองทองธานี
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
147-0-03688-6
329-1-27550-6
328-2-36495-1
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ธ.กรุงเทพ ย่อยอาคารกรุงเทพประกันภัย กระแสรายวัน 118-3-03129-1 ดาวน์โหลด
บริษัท คูเนียประกันภัย จำกัด  ธ.กรุงไทย
 ธ.กสิกรไทย
 ธ.ไทยพาณิชย์
ถนนสาทร
ลาดพร้าว
สีลม
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
170-1-05790-5
752-2-06388-0
065-2-45184-3
ดาวน์โหลด
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ธ.กรุงเทพ
 ธ.กสิกรไทย
กล้วยน้ำไท
กล้วยน้ำไท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
117-4-24797-1
712-2-36867-4
ดาวน์โหลด
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ธ.ไทยพาณิชย์
 ธ.กรุงเทพ
 ธ.กสิกรไทย
ชิดลม
ผ่านฟ้า
บางลำพู
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
001-3-03589-0
169-0-52750-0
008-2-74846-6
ดาวน์โหลด
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)  ธ.กรุงเทพ
 ธ.ไทยพาณิชย์
 ธ.กสิกรไทย
ประตูน้ำ
ชิดลม
ราชดำริ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
106-4-46140-1
001-2-93605-1
042-2-61288-2
ดาวน์โหลด
บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด  ธ.กรุงเทพ
 ธ.กสิกรไทย
สำนักงานใหญ่
สำนักสีลม
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
101-5-11310-1
001-2-61486-1
ดาวน์โหลด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด  ธ.กรุงเทพ
 ธ.กรุงเทพ
สมุทรสาคร
สะพานขาว
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
308-4-57582-2
109-0-33731-0
ดาวน์โหลด
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ธ.กรุงเทพ
 ธ.ไทยพาณิชย์
พัฒนาการ
ศรีนครินทร์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
198-0-32924-5
080-2-02920-0
ดาวน์โหลด
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด  ธ.กสิกรไทย
 ธ.กรุงเทพ
 ธ.ไทยพาณิชย์
สีลม
ตรอกจันทร์
พหลโยธิน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
001-2-38200-8
133-4-77279-3
014-2-54250-2
ดาวน์โหลด
บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด  ธ.กสิกรไทย
 ธ.กรุงเทพ
ถนนเพชรบุรี
อาคารวานิช
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
028-1-08744-4
220-3-01949-8
ดาวน์โหลด
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด  ธ.กรุงเทพ
 ธ.กสิกรไทย
บางกะปิ
บางกะปิ
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
105-3-22089-1
003-2-97688-3
ดาวน์โหลด
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ธ.กสิกรไทย ถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง กระแสรายวัน 089-1-00054-5 ดาวน์โหลด
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด  ธ.กสิกรไทย
 ธ.กรุงเทพ
 ธ.ไทยพาณิชย์
สีลม
สุรวงศ์
สุรวงศ์
ออมทรัพย์
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
789-2-01400-5
147-3-13822-8
002-3-08222-7
ดาวน์โหลด
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด  ธ.กสิกรไทย
 ธ.กรุงเทพ
 ธ.ไทยพาณิชย์
ราชดำริ
ประตูน้ำ
พัฒน์พงศ์
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
042-1-12640-2
106-3-15449-4
059-3-04837-1
ดาวน์โหลด
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด  ธ.กสิกรไทย
 ธ.กสิกรไทย
 ธ.กรุงเทพ
สีลม
สุรวงศ์
สี่พระยา
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
001-2-15679-2
023-1-20448-5
170-0-26337-7